Telefon

+420 728 769 097

E-mail

cermanova@centrum.cz

Nové klienty přijímám opět až od září, nyní je kapacita zcela naplněna

Pracuji jako terapeutka metodou Biosyntetické psychoterapie (www.biosynteza.cz)

Vítán je každý, kdo má chuť na sobě pracovat, chce se více poznat nebo řeší nějaká konkrétní témata ve svém životě. V biosyntetické terapii pracujeme krom povídání také s tělem, dotekem, relaxací, imaginací.

Vždy záleží na osobnosti, nastavení a potřebách jednotlivého klienta, aby se v terapii cítil bezpečně a byla mu prospěšná.

V případě zájmu o terapii domluvíme první, mapující setkání, na kterém si vyjasníme záměr klienta, pravidla spolupráce a to, jak terapie funguje.

První objednání lze provést emailem, nebo telefonicky. V případě, že se mi nedovoláte, prosím pošlete SMS. Ozvu se zpět, jakmile to bude možné.

Samozřejmostí je důvěrnost sdílených informací.

Cena sezení je 800 Kč /hod, domlouváme se při 1. setkání.

Jako biosyntetická terapeutka pracuji od roku 2013, pětiletý výcvik Institutu biosyntézy jsem ukončila v roce 2015.

Věnuji se všem tématům, se kterými za mnou klienti přicházejí.

Ráda pracuji s lidmi, kteří jsou motivováni ke změnám, chtějí na sobě pracovat a seberozvíjet se. Respektuji vlastní cestu klienta, jeho životní postoje a názory.